Date & Time of the event(s)
-
Description and practical details

(In English at the bottom)

Desde a Comisión de Mujeres y Matemáticas da RSME organizamos diversas actividades para conmemorar o 12 de maio, Día Internacional da Muller Matemática.

Entre elas, hai actividades destinadas principalmente á infancia e mocidade, pero das que poden gozar tamén as persoas adultas.

Preparamos dúas escape rooms virtuais, patrocinadas polo Departamento de Matemáticas e o Grao en Matemática Computacional da Escola Superior de Tecnoloxía e Ciencias Experimentais da Universidade Jaume I de Castellón.

  1. O rescate da meiga Omega: escape room dixital especialmente indicada para o estudantado dos primeiros anos de primaria.
  1. O corredor do esquecemento lembrado: escape room dixital especialmente indicada para o estudantado de secundaria.

----------------------------------------------

(In English)

The Comisión de Mujeres y Matemáticas of RSME has organized various activities to commemorate May 12, International Day of Women in Mathematics. Among them, there are activities mainly for children and youth, but which can also be enjoyed by adults.

We have prepared two virtual escape rooms, sponsored by the Departamento de Matemáticas and the Grado en Matemática Computacional of Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales from Universidad Jaume I de Castellón (Spain).

  1. El rescate de la maga Omega: digital escape room specially indicated for students in the first years of primary school.
  2. El pasillo del olvido recordado: digital escape room especially suitable for high school students.
Type of event
Address

,
15782 ,
Spain

Name of the Organisation
Comisión de Mujeres y Matemáticas de la Real Sociedad Matemática Española